Compaktuna 5l

Een stabiele, witte kunststof van vloeibaar hars, bijzonder samengesteld en afgestemd, als plastiekbindmiddel, voor cement, kalk, gips e.d.

COMPAKTUNA® veredelt en verbetert alle mortels en verwekt in deze, gemengd in het aanmaakwater, talrijke hoedanigheden en eigenschappen, die totnogtoe ongekende en onmogelijk geachte toepassingen bieden.

COMPAKTUNA®-mortel verkrijgt aldus volgende eigenschappen:

  • Rotsvaste hechtkracht: 10 tot 15 maal sterker dan gewone mortel.
  • Scheurvrij: een similibezetting (3 mm) op schouwmantel is na 4 jaar volkomen scheurvrij.
  • Waterdicht: praktisch en wetenschappelijk vastgesteld. Uitslag positief.
  • Elastisch: buigzame – taaie mortel is mogelijk.
  • Stofvrij: alle bestanddelen zijn met hars gebonden.
  • Slijtvast: weerstaat aan verkeer met metalen wieltjes. Voldoet aan slijtweerstand volgens EN 13813.
  • Vorst- en warmtebestendig: kleefmortel met COMPAKTUNA® voldoet aan EN 12004.
  • Vet-, olie- en benzinevast.
Categorie: