Egaliser 0,5 – 10mm 20kg PTB

P.T.B.-EGALISER-EN is een droge, gebruiksklare snelnivelleringsmortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden. P.T.B.-EGALISER-EN bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen.

Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelfnivellerende mortel met als voornaamste eigenschappen:

  • een zeer goed zelfvervloeiend verloop
  • een snelle uitharding
  • een uitstekende aanhechting
  • hoge eindweerstanden.

P.T.B.-EGALISER-EN bevat geen korrel, en laat toe zeer dunne lagen te plaatsen en een glad oppervlak te bekomen. Oneffenheden van 0,5 mm tot 10 mm kunnen in 1 laag uitgevlakt worden. P.T.B.-EGALISER-EN is begaanbaar na ± 3 uur en bekleedbaar met keramiek na ± 24 uur. P.T.B.-EGALISER-EN is een ideale ondergrond voor tegelwerk, laminaat, parket, vast tapijt, kurk, vinyl, linoleum.

Categorie: