Egaliser 2 – 20mm 25kg PTB

P.T.B.-EGALISER-EN PLUS is een droge, gebruiksklare snelnivelleringsmortel voor vloeren die binnen kan gebruikt worden. P.T.B.-EGALISER-EN PLUS bestaat uit cement, uitgezochte kwartszanden en hoogwaardige toeslagstoffen.

Men bekomt door eenvoudige toevoeging van water een zelfnivellerende mortel met als voornaamste eigenschappen:

  • een snelle uitharding
  • een uitstekende aanhechting
  • hoge eindweerstanden
  • een zeer goed zelfvervloeiend verloop

Zijn korte droogtijd vermindert de wachttijden vóór de ingebruikname van de vloer. P.T.B.-EGALISEREN PLUS laat toe oneffenheden van 2 mm tot 20 mm in 1 laag op te vangen.

Categorie: